19. februar. Generalforsamling i Støtteforeningen
Skrevet af Nina d. 14. February 2011 22:08

Ekstraordinær generalforsamling kl. 16-18


Vi mødtes til suppe på Bovbjerg fyr kl. 16. Derefter generalforsamling.

Du kan downloade dagsordnen her

Der var 12 fremmødte til generalforsamlingen. Det blev enstemmigt vedtaget at flytte den ordinære generalforsamling til marts i stedet for april. I år bliver den afholdt 16. marts.
De fremmødte blev orienteret om status på projektet.