Arealer til afgræsning / erfaringer med afgræsning
Skrevet af Nina d. 05. August 2010 14:41

Har du arealer til afgræsning? Naturområder, frøgræsmarker, efterafgrøder ..... Send os en mail med oplysning om arealets størrelse og hvad er der på det, hvor ligger det, hvem ejer det, er det hegnet, er der evt. naboområder der kan græsses med, hvornår har det sidst været afgræsset osv. Du kan sende oplysningerne via dette link eller på en mail til: nina.svanborg@gmail.com

Hvis tre eller flere lodsejere går sammen, vil der være mulighed for at søge tilskud (op til 75 %) til hegning m.v. hos FødevareErhverv Natur- og Miljøprojekter. Hvis man søger disse midler, skal afgræsning fortsætte i minimum 5 år.

Vi vil også meget gerne i kontakt med folk, der har lavet / laver afgræsning af naturområder, og høre om jeres erfaringer. Ring til Nina på tlf. 2925 9663.