30. November 2021 12:48
Navigation
Forside
Baggrund
Hvem er vi?
Foreningen
Status og visioner
Støtte og finansiering
Nyhedsbrev
Samarbejde søges
Alle nyheder
Skriv til os
Nyheder
Får og Fløjter 5. ju...
Generalforsamling 2014
By- og golffår 2013
Fårene på græs ved R...
Fyrre flotte får på ...
Ponyer i Trans
Åbent hus, workshop ...
Golf- og Byfår
okt. 2012. Rose Seminar
sommer 2012 - Heste ...
Facebook
Artikelhierarki
Hovedside for artikler » baggrund » Forprojektet - Naturpleje med græssende husdyr
Forprojektet - Naturpleje med græssende husdyr

Baggrunden


Ekstensive arealer, som heder og strandenge, har tidligere været brugt til høslet eller afgræsning med kvæg og får. På den måde har dyrene været med til at præge kulturlandskabet gennem tiden, til glæde for blandt andet fuglelivet.

Da afgræsningen af ekstensive områder kan være vanskelig at opretholde, bliver disse let til kedelige landskaber med ringe biologiske mangfoldighed. Det kan også ske, at invasive planter, som bjørneklo og hybenroser, overtager.

Det er vigtigt, at områderne bliver afgræsset – med kvæg, heste og / eller får.

Får til Kanten - forprojekt


Får til Kanten startede i november 2009 som et Natur- og miljø forprojekt. Det er støttet af EU og Fødevareministeriet. I forprojektet har vi undersøgt mulighederne for at anvende græssende husdyr i naturplejen langs vestkysten i Lemvig kommune. Forprojektet blev afsluttet i november 2012. Rapporten kan findes her (1,2MB).

Vi har inddraget forskellige interessenter:
  • Landbrugere
  • Naturbrugere
  • Offentlige myndigheder
  • Kunsthåndværkere
  • Turisterhverv

for at få et realistisk billede af muligheder og begrænsninger:

  • Hvilke arealer kan afgræsses
  • Hvordan kan det gøres i praksis
  • Hvordan kan man afsætte kød, skind, talg, uld, horn og turistoplevelser?
  • Og ikke mindst: Kan det give en bæredygtig økonomi?